ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

Wypełnij formularz zamówienia:

Szkolenie może zostać zamówione przez jedną placówkę

lub przez kilka placówek działających w porozumieniu.

Uwaga: liczba zgłaszanych uczestników zależna od liczby stanowisk komputerowych wykorzystywanych podczas szkolenia.

Będzie ono realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

By zamówić szkolenie, należy wypełnić formularz i przesłać na adres sekretariat@odntarget.pl

szkolenie-informatyka-formularz


„PROGRAMOWANIE  PRZEZ  CZAROWANIE  Z  JĘZYKIEM  BALTIE”

Czas trwania szkolenia: 5h.

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł – do 10 osób.

1 500,00 zł – do 20 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli, którzy na zajęciach komputerowych pragną w sposób przyjazny dzieciom rozwijać umiejętności programistyczne i logiczne myślenie.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu środowiska programistycznego Baltie.

Metody i formy pracy:

warsztaty

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Zapoznanie z językiem Baltie, jego interfejsem oraz trybami pracy.
 2. Nauka animacji postaciami i tworzenia różnych programów.

Przewidywane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności pracy w trzech trybach języka Baltie z wykorzystaniem animacji postaci.

Grupa docelowa:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele klas 4-6.

Nauczyciele zajęć komputerowych / informatyki.

boy-312238_960_720


„PIVOT – PROSTY DARMOWY PROGRAM

DO TWORZENIA ZAAWANSOWANYCH ANIMACJI KOMPUTEROWYCH”

Czas trwania szkolenia: 5h.

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł – do 10 osób.

1 500,00 zł – do 20 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli, którzy pragną w prosty sposób nauczyć uczniów tworzenia filmów animowanych i gifów.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu obsługi programu Pivot i tworzenia animacji komputerowych.

Metody i formy pracy:

warsztaty

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Zapoznanie nauczycieli z głównymi narzędziami programu.
 2. Tworzenie animacji na różnych poziomach trudności.
 3. Nabycie umiejętności kreowania nowej postaci, rekwizytów, dodania tła.

Przewidywane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność stworzenia animowanego gifa lub filmu, które mogą posłużyć uczniom i nauczycielom jako np. filmy promujące szkołę, czy też uczące określonych postaw. Mogą one być także wykorzystane przy różnych projektach realizowanych w ramach szkolnych zajęć.

Grupa docelowa:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele klas 4-6.

Nauczyciele zajęć komputerowych / informatyki.

 space-1245564_960_720


„PREZENTACJE W PREZI – SPOSÓB NA ORYGINALNY POKAZ MULTIMEDIALNY”

Czas trwania szkolenia: 5h.

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł – do 10 osób.

1 500,00 zł – do 20 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli, którzy pragną przygotować oryginalny pokaz multimedialny. Dodatkowo nauczyciele zajęć komputerowych, czy informatyki mogą wykorzystać Prezi na swoich lekcjach jako alternatywę dla MS Power Point lub jako materiał do zajęć w ramach koła komputerowego.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opanowania programu Prezi do tworzenia prezentacji multimedialnych jako alternatywy do MS Power Point.

Metody i formy pracy:

warsztaty

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Nabycie umiejętności wykorzystywania szablonów w Prezi, wstawiania tekstu, zdjęć, filmów, muzyki, hiperłączy.
 2. Nabycie umiejętności realizowania własnych projektów, udostępniania ich i archiwizowania.

Przewidywane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych w Prezi. Będą umieli przygotować niekonwencjonalne prezentacje, wzbogacone o filmy, muzykę, hiperłącza oraz przekazać tę wiedzę swoim uczniom.

Grupa docelowa:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele klas 4-6.

Nauczyciele zajęć komputerowych / informatyki.

woman-1602365_960_720


„PROGRAMOWANIE  W  JĘZYKU  SCRATCH”

Czas trwania szkolenia: 5h.

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł – do 10 osób.

1 500,00 zł – do 20 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli szkół podstawowych, uczących w klasach 4 – 6, pragnących uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i poszerzyć horyzonty myślowe swoich uczniów, jednocześnie odpowiadając na potrzeby rynku pracy.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opanowania języka programowania Scratch. Wykorzystanie programowania do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin edukacji.

Metody i formy pracy:

warsztaty

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Zapoznanie się ze środowiskiem programowania Scratch.
 2. Tworzenie programów komputerowych po wcześniejszym omówieniu zasad programowania.
 3. Poznanie podstawowych struktur programowania: instrukcji warunkowych, pętli, zmiennych oraz możliwości graficznych i muzycznych dostępnych w Scratchu.

Przewidywane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoją wiedzę na temat języka programowania Scratch. Wzrosną ich umiejętności z zakresu podstaw programowania.

Grupa docelowa:

Nauczyciele klas 4-6.

Nauczyciele zajęć komputerowych / informatyki.

 indeks


„PROGRAMOWANIE  W  JĘZYKU  SCRATCH JUNIOR”

Czas trwania szkolenia: 5h.

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł – do 10 osób.

1 500,00 zł – do 20 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli nauczania początkowego, pragnących uczyć dzieci myślenia komputacyjnego, które jest obok pisania, czytania i rachowania kolejną, ważną umiejętnością.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opanowania języka programowania Scratch Junior. Wykorzystanie programowania jako zabawy do rozwiązywania różnych problemów.

Metody i formy pracy:

warsztaty

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Zapoznanie się ze środowiskiem programowania Scratch Junior.
 2. Tworzenie programów komputerowych po wcześniejszym omówieniu zasad programowania.
 3. Omówienie środowiska graficznego Scratch Junior.
 4. Przedstawienie przykładowych scenariuszy zajęć.

Przewidywane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoją wiedzę na temat języka programowania Scratch Junior. Wzrosną ich umiejętności z zakresu podstaw programowania.

Grupa docelowa:

Nauczyciele klas 1-3.

Nauczyciele zajęć komputerowych / informatyki.

 indeks


„KOMIKSY MOŻE RYSOWAĆ KAŻDY – TWORZENIE FORM KOMIKSOWYCH

W OPARCIU O DARMOWE OPROGRAMOWANIE”

Czas trwania szkolenia: 5h.

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł – do 10 osób.

1 500,00 zł – do 20 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli klas 4 – 6, którzy w ramach realizacji  podstawy programowej chcą wykorzystać formę komiksu. Dzięki warsztatom będą mogli w niekonwencjonalny sposób przekazać uczniom wiedzę oraz wyzwolić w nich kreatywność i zaktywizować do tworzenia własnych form komiksowych.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opanowania narzędzi do tworzenia komiksów. Wykorzystanie historyjek obrazkowych w procesie dydaktycznym.

Metody i formy pracy:

warsztaty

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Poszerzenie wiadomości na temat komiksu: jego historii oraz budowy.
 2. Nabycie umiejętności tworzenia komiksów w programach: Make Beliefs Comix oraz Story Board That.
 3. Realizowanie komiksów dydaktycznych.

Przewidywane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoją wiedzę na temat komiksów oraz narzędzi komputerowych umożliwiających ich tworzenie.

Grupa docelowa:

Nauczyciele klas 4 – 6.

Nauczyciele zajęć komputerowych / informatyki.

cloud-657118_960_720