Kurs językowy

DOSKONALĄCY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO, PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

NA ETAPIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

do poziomu B2 = 210h stacjonarnych + e-learning


Cena: 3 300,00 zł / os. 


talk-time

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ Z NAMI?

 • Uczymy autorską metodą TALK TIME – opartą na amerykańskich podręcznikach „Side by Side” oraz materiałach autorskich: opis-metody-talk-time
 • Kursanci, nawet na poziomie podstawowym, już od pierwszych minut zajęć mówią pełnymi zdaniami w języku obcym, a bogato ilustrowany podręcznik pozwala na rozumienie i tworzenie własnych zdań bez konieczności używania języka polskiego. Program „Talk Time” – to idealne rozwiązanie dla dorosłych rozpoczynających naukę języka angielskiego
 • W trakcie kursu wykorzystujemy dodatkowe materiały na platformie e-learningowej – ćwiczenia, treści AUDIO, oraz testy gramatyczno-leksykalne – to element wspomagający proces nauczania w dowolnym czasie. Poznaj naszą platformę: www.classpark.pl Login: sluchacz@demo.pl Hasło: demo
 • Nasze kursy językowe nie tylko rozwijają kompetencje językowe kursantów, ale również w pełni przygotowują do egzaminu z języka angielskiego na poziomie wymaganym przez MEN – B2. W trakcie nauki kursanci wielokrotnie pracują na materiałach egzaminacyjnych.
 • 10% czasu trwania kursu stanowią zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym – każdy uczestnik otrzymuje podręcznik oraz CD do prowadzenia zajęć z dziećmi pt.” My Adventure 1″ oraz „My Adventure 2” wraz z programem nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uwaga: materiały do prowadzenia zajęć przekazujemy po ukończeniu kursu.
 • Placówka, z której co najmniej 4 osoby biorą udział w kursie językowym, otrzymuje pełen pakiet do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach podstawy programowej w przedszkolu – karty obrazkowe do wszystkich poziomów nauczania, historyjki obrazkowe do wszystkich poziomów nauczania, płyty CD do wszystkich poziomów nauczania oraz program nauczania. Uwaga: materiały do prowadzenia zajęć przekazujemy po ukończeniu kursu.
 • Kursy językowe organizujemy na terenie przedszkoli i szkół podstawowych w uzgodnionych terminach i uzgodnionym trybie.
 • Przeprowadzamy cząstkową ewaluację postępów kursantów.
 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie doskonalącym.
 • Niepubliczny Ośrodek Nauczania TARGET działa na terenie całego kraju i jest placówką specjalistyczną, współpracującą z metodykami nauczania języka angielskiego Wydziału Anglistyki Poznańskiego UAM, której głównym celem statutowym jest wspomaganie i rozwój kompetencji językowych kadry oświatowej.
 • Lektorzy to filolodzy języka angielskiego, mający doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych.