KAMISHIBAI – PROMOCJA CZYTELNICTWA

NODN TARGET  prezentuje

innowacyjne pomoce dydaktyczne dla przedszkoli oraz klas 1-3

By zamówić pomoce dydaktyczne, należy wypełnić formularz i przesłać go na adres sekretariat@odntarget.pl

formularz-zamowienia-kamishibai


SKRZYNIA  KAMISHIBAI

do prezentacji arkuszy w formacie A3

+ BROSZURA  METODYCZNA  DLA  NAUCZYCIELI  (PDF) gratis

Cena: 169,00 zł + przesyłka gratis

Zaproś swoich podopiecznych do fascynującej przygody z teatrem kamishibai.

Korzystaj z gotowych plansz, twórz własne, inspiruj do ich tworzenia małych pisarzy i ilustratorów.

Kształtuj kompetencje czytelnicze dzieci z wykorzystaniem tej innowacyjnej pomocy dydaktycznej.

broszuraskrzynkakamishibaibok


OPOWIEŚĆ  KAMISHIBAI – SMOK WAWELSKI 

15 kart w formacie A3

+ broszura metodyczna dla nauczycieli (PDF) gratis

+ scenariusz zajęć (PDF) gratis

Cena: 79,00 zł + przesyłka gratis

W wyjątkowy sposób opowiedz swoim podopiecznym legendę o smoku, kształtując tym samym ich zamiłowanie

do czytelnictwa i poszanowanie dla rodzimej kultury.

Nawet dzieci, które dobrze znają tę opowieść, będą zachwycone nowym sposobem jej przedstawienia.

okladka-768x543smok-tyl-14-768x543


PAKIET  3  PRZYRODNICZYCH  OPOWIEŚCI  KAMISHIBAI

MOTYL CYTRYNEK LATOLISTEK – 15 kart A3

PORY ROKU – 15 kart A3

ŻABA MOCZAROWA – 13 kart A3

+ broszura metodyczna dla nauczycieli (PDF) gratis

+ 3 scenariusze zajęć (PDF) gratis

Cena: 235,00 zł + przesyłka gratis

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, popularyzator nauki – Stanisław Czachorowski, napisał 3 fascynujące opowieści przyrodnicze dla najmłodszych dzieci. 

W niezwykle ciekawy sposób objaśnia w nich tajniki rodzimej przyrody, kształtując tym samym w małych odbiorcach postawę poszanowania ojczystej przyrody.

Wykorzystując zasadę „bawiąc uczyć’ tłumaczy przyrodnicze zawiłości: Skąd się biorą dzień i noc? Czym żywią się motyle? Czym jest babie lato? Dlaczego żaby żyją na moczarach? I wreszcie – jak każdy z nas może dbać o środowisko?

Przepiękne grafiki dostarczą dzieciom dodatkowo niezapomnianych wrażeń estetycznych.

motyl_0_wymiar-768x548motyl-tyl1motyl_7_wymiar-768x548

pory_0_wymiar-768x548pory-roku-tyl-1pory_1_wymiar-768x548

zaba_0_wymiar-768x548zaba-tyl-1zaba_2_wymiar


Zestaw: SKRZYNIA  KAMISHIBAI  + PAKIET  3  PRZYRODNICZYCH  OPOWIEŚCI

+ broszura metodyczna dla nauczycieli (PDF) gratis

+ Opowieść – SMOK WAWELSKI gratis

+ 4 scenariusze zajęć (PDF) gratis

Cena: 449,00 zł + przesyłka gratis


SPRAWDŹ TEŻ:

Szkolenia zamknięte:

„Technika kamishibai jako skuteczny sposób przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

do odbioru dzieł literackich”

Szkolenia otwarte:

„Technika kamishibai jako skuteczny sposób przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

do odbioru dzieł literackich”

http://odntarget.pl/szkolenia-otwarte/