JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLU – PROJEKT NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA

Wg informacji zamieszczonych na portalu PrawoPL, w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego od 7. roku życia, MEN przygotowało projekt nowelizacji, „który ma uregulować organizację nauki języka obcego w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017. Chodzi o to, żeby nie odbierać pięciolatkom prawa do nauki języka obcego i jednocześnie zagwarantować takie prawo sześciolatkom, które zostaną w przedszkolu. Nowe przepisy przewidują, że w roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały zarówno sześciolatki odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jak i pięciolatki korzystające z wychowania przedszkolnego. Pozostałe przedszkolaki (trzy- i czterolatki) zostaną objęte obowiązkiem nauki języka obcego od roku szkolnego 2017/2018.”

Źródło: http://prawopl.pl/main/edukacja/aktualno%C5%9Bci-edukacja/dyrektor/14371-zmiany-w-harmonogramie-wprowadzania-j%C4%99zyka-obcego-do-przedszkoli

 

paragraph-360091_960_720-300x300