Do pobrania

DOKUMENTY  NODN  TARGET

Statut NODN TARGET: statut-nodn-target

Wytyczne do pracy dla lektorów na rok szkolny 2016/17: wytyczne 2016/17

TESTY

Poziomy znajomości języków obcych – umiejętności

http://telc.net.pl/

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ETAPIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

PODSTAWA PRAWNA

W lutym 2014 r. do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Wprowadza on obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie zostało podpisane w dn. 30 maja 2014 r.

Dyrektor przedszkola lub kierownik innej formy wychowania przedszkolnego będzie mógł już od 1 września 2014 r. w ramach realizacji podstawy programowej wprowadzić w swojej placówce naukę języka obcego nowożytnego. Obowiązek taki dla dzieci 5-letnich zostanie wprowadzony od 1 września 2015 r., a dla dzieci młodszych od 1 września 2017 roku.

Aby spełnić wymagania stawiane wobec placówek prowadzących działalność przedszkolną, muszą one dysponować kadrą pedagogiczną posiadającą przewidziane prawem kwalifikacje. Przygotowywany projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli stwarza możliwość, aby do 31 sierpnia 2020 r. prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzyć nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2. Rozporządzenie pozwala na uzupełnienie brakujących kwalifikacji w ciągu 6 lat. Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji jest więc osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego. Kolejnym krokiem będzie ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języka obcego do 31 sierpnia 2020 r.

Poniżej publikujemy odnośnik do przepisów i projektów przepisów dotyczących nauki języków obcych w przedszkolach i w klasach 1- 3 szkoły podstawowej:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

http://bip.men.gov.pl/images/stories/HL/kwalifikacje.pdf