Category Archives: Aktualności

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLU – PROJEKT NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA

Wg informacji zamieszczonych na portalu PrawoPL, w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego od 7. roku życia, MEN przygotowało projekt nowelizacji, „który ma uregulować organizację nauki języka obcego w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017. Chodzi o to, żeby nie odbierać pięciolatkom prawa do nauki języka obcego i jednocześnie zagwarantować takie prawo sześciolatkom, które zostaną w przedszkolu. Nowe przepisy przewidują, że w roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały zarówno sześciolatki odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jak i pięciolatki korzystające z wychowania przedszkolnego. Pozostałe przedszkolaki (trzy- i czterolatki) zostaną objęte obowiązkiem nauki języka obcego od roku szkolnego 2017/2018.”

Źródło: http://prawopl.pl/main/edukacja/aktualno%C5%9Bci-edukacja/dyrektor/14371-zmiany-w-harmonogramie-wprowadzania-j%C4%99zyka-obcego-do-przedszkoli

 

paragraph-360091_960_720-300x300

TELC – EGZAMIN NA POZIOMIE B2 NA LIŚCIE EGZAMINÓW AKREDYTOWANYCH PRZEZ MEN

Miło nam poinformować, iż w ostatecznej wersji Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 5 sierpnia 2015, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 – promowany przez nasz Ośrodek egzamin telc znalazł się na liście akredytowanych przez MEN egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Poniżej znajduje się link do wspomnianego dokumentu. Wykaz egzaminów akredytowanych przez MEN znajduje się na stronie 19.

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/pages/adds/projekty/150805_kwalifikacje_nauczycieli.pdf

TECHNIKI PAMIĘCIOWE W DYDAKTYCE

W nowym roku szkolnym planujemy serię szkoleń dla nauczycieli z zakresu stosowania technik pamięciowych w nauczaniu języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia oparte na tych metodach można z powodzeniem prowadzić dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Koszt podręcznika dla ucznia – 75 zł.

post-it-1255967_960_720-768x512

PRACA – LOKALNI PRZEDSTAWICIELE ODN TARGET

Poszukujemy osób zwiazanych z rynkiem edukacyjnym; nauczycieli, dyrektorów placówek, pedagogów chcących współpracować z ogólnopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Target. Bogata oferta kursów i wieloletnie doświadczenie w branży edukacyjnej daje naszym przedstawicielom możliwość szybkiego rozwoju. Praca dodatkowa lub stała (teren całego kraju). Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłane CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@odntarget.pl.