Author Archives: admin

ODN TARGET PARTNEREM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU

ODN TARGET PARTNEREM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
17 WRZEŚNIA – WIELKIE OTWARCIE POZNAŃSKIEJ CZYTELNI KOMIKSÓW. UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ W RAMACH DNIA BATMANA – ŚWIĘTA FANÓW MROCZNEGO RYCERZA.
ODN TARGET JEST PARTNEREM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ. W RAMACH IMPREZY ZAPLANOWALIŚMY WYKŁAD DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „POLSKI KOMIKS W SŁUŻBIE EDUKACJI KULTURALNEJ”.
PRELEGENT: JULIA KARCZEWSKA, DYREKTOR ODN TARGET, OPIEKUN MERYTORYCZNY I TRENER W PROJEKCIE „W POSZUKIWANIU POLSKICH SUPERBOHATERÓW – POLSKI KOMIKS W SŁUŻBIE EDUKACJI KULTURALNEJ” W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO “KULTURA DOSTĘPNA”
ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI J. POLSKIEGO, HISTORII, WYCHOWAWCÓW W KLASACH IV-VI, BIBLIOTEKARZY, PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC. LICZBA MIEJSC – 30. MIEJSCE: BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU, UL. RATAJCZAKA 38/40. CZYTELNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH, II P., POKÓJ 152. TERMIN: 17 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2016R., GODZ. 10:30 – 11:30.
ZAPISY: BIURO@ODNTARGET.PL TEL. 725 426 452

batposter300rgb-duzy-jpg-726x1024

logo-bu-300x233

BATMAN_DAY_logo_live type

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, podpisała w piątek 17 czerwca dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

 Zmienione akty prawne to:

 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół.

W zakresie nauczania języka obcego nowożytnego zaszły następujące zmiany:

W celach wychowania przedszkolnego wskazano, iż przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zaproponowana zmiana wychodzi naprzeciw postulatom i oczekiwaniom zgłaszanym przez dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnością (w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi), którzy wskazują na znaczne trudności lub wręcz niemożność realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym przez ich dzieci, np. niektóre dzieci z autyzmem lub dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pomimo że ich możliwości intelektualne kształtują się na poziomie normy intelektualnej albo niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte są przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Odpowiednio do zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących objęcia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej uregulowała również harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej podtrzymuje prawo dzieci 5-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym do realizacji ww. obszaru podstawy programowej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie wskazuje się, aby obowiązek realizowania tego obszaru podstawy programowej przez pozostałe dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego rozpoczynał się dopiero od roku szkolnego 2017/2018.

W związku  z powyższym, znowelizowane zostało również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).  Zmiana polega na uregulowaniu kwestii stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w roku szkolnym 2016/2017 i ma charakter porządkujący.

Znowelizowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółwchodzą w życie  z dniem 1 września 2016 r. Natomiast rozporządzenie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

źróło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenia-w-sprawie-podstawy-programowej-podpisane.html

signature-962354_960_720-300x225

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SPEAK ENGLISH

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w

OGÓLNOPOLSKIM  PROGRAMIE  NAUKI  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

DLA  NAUCZYCIELI  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  I SPEAK  ENGLISH

Beautiful woman speak.Bubble with Britain flag. Isolated background.

W związku ze zmianami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego, zapraszamy nauczycieli Państwa placówki do udziału w programie nauki języka angielskiego.

Program nauczania jest opracowany przez metodyków będących wykładowcami Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został stworzony z myślą o nabywaniu kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.

ZASADY  UDZIAŁU  W PROGRAMIE

1. Kurs będzie realizowany w uzgodnionej przez uczestników placówce na terenie gminy (możliwość tworzenia grup już od VI 2016r.).

2. Program spotkań (od poziomu podstawowego do poziomu B2, 210h stacjonarnych + 150h e-learningu):

1 raz w tygodniu x 120min. = 6 semestrów (110zł/os./m-c)

W zależności od potrzeb można realizować ten kurs w wersji intensywnej, w systemie dogodnym dla kursantów.

3. Liczba osób w grupie: 10 – 15 (możliwość udziału w grupie uczestników z różnych placówek).

4. Wszystkim uczestnikom kursu oferujemy na zakończenie każdego roku nauki udział w bezpłatnym 3-dniowym obozie językowym, z pełnym wyżywieniem, w 5 lokalizacjach do wyboru.

1camp

camp2-1024x685

5. Każda placówka, której nauczyciel uczestniczy w kursie, otrzyma program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową (PDF) + dostęp do 100 scenariuszy zajęć z języka angielskiego (PDF).

6, Koszt podręcznika Side By Side dla uczestnika kursu = 71zł/2 semestry.

7. Prosimy o przesłanie przez  dyrektora placówki zamieszczonych poniżej formularzy zgłoszeniowych na adres e-mail podany w formularzu:

Woj. dolnośląskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. kuj.-pom. – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. lubelskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. lubuskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. łódzkie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. małopolskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. mazowieckie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. opolskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. podkarpackie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. podlaskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. pomorskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. śląskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. świętokrzyskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. warm.-maz. – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. wielkopolskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. zachodniopom. – Formularz zgłoszenia do programu

Organizatorzy:

odn-mailing-150325_01

fundacja

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLU – PROJEKT NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA

Wg informacji zamieszczonych na portalu PrawoPL, w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego od 7. roku życia, MEN przygotowało projekt nowelizacji, „który ma uregulować organizację nauki języka obcego w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017. Chodzi o to, żeby nie odbierać pięciolatkom prawa do nauki języka obcego i jednocześnie zagwarantować takie prawo sześciolatkom, które zostaną w przedszkolu. Nowe przepisy przewidują, że w roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały zarówno sześciolatki odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jak i pięciolatki korzystające z wychowania przedszkolnego. Pozostałe przedszkolaki (trzy- i czterolatki) zostaną objęte obowiązkiem nauki języka obcego od roku szkolnego 2017/2018.”

Źródło: http://prawopl.pl/main/edukacja/aktualno%C5%9Bci-edukacja/dyrektor/14371-zmiany-w-harmonogramie-wprowadzania-j%C4%99zyka-obcego-do-przedszkoli

 

paragraph-360091_960_720-300x300

TELC – EGZAMIN NA POZIOMIE B2 NA LIŚCIE EGZAMINÓW AKREDYTOWANYCH PRZEZ MEN

Miło nam poinformować, iż w ostatecznej wersji Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 5 sierpnia 2015, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 – promowany przez nasz Ośrodek egzamin telc znalazł się na liście akredytowanych przez MEN egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Poniżej znajduje się link do wspomnianego dokumentu. Wykaz egzaminów akredytowanych przez MEN znajduje się na stronie 19.

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/pages/adds/projekty/150805_kwalifikacje_nauczycieli.pdf

TECHNIKI PAMIĘCIOWE W DYDAKTYCE

W nowym roku szkolnym planujemy serię szkoleń dla nauczycieli z zakresu stosowania technik pamięciowych w nauczaniu języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia oparte na tych metodach można z powodzeniem prowadzić dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Koszt podręcznika dla ucznia – 75 zł.

post-it-1255967_960_720-768x512

PRACA – LOKALNI PRZEDSTAWICIELE ODN TARGET

Poszukujemy osób zwiazanych z rynkiem edukacyjnym; nauczycieli, dyrektorów placówek, pedagogów chcących współpracować z ogólnopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Target. Bogata oferta kursów i wieloletnie doświadczenie w branży edukacyjnej daje naszym przedstawicielom możliwość szybkiego rozwoju. Praca dodatkowa lub stała (teren całego kraju). Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłane CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@odntarget.pl.