O nas

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TARGET to instytucja,

która realizuje swoje działania w oparciu o 3 główne obszary:

Jednym z nich jest działalność w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Proponowane przez nas szkolenia metodyczne i kurs języka angielskiego dla kadry oświatowej służą przygotowaniu nauczycieli do nauczania języka obcego nowożytnego w ramach podstawy programowej w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Kolejnym obszarem, w ramach którego oferujemy placówkom wartościową ofertę szkoleniową, jest metodyka nauczania programowania. Skuteczność nauczania programowania, które jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku, jest ściśle powiązana z przygotowaniem metodycznym nauczycieli w tym zakresie.

Pozostałe szkolenia wpisują się w aktualne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

W ofercie na rok szkolny 2017/18 proponujemy szkolenia w zakresie następujących zagadnień:

1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie.

Ośrodek tworzy grupa doświadczonych metodyków, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz specjalistów w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania działalności dydaktyczno-wychowawczej pracowników szkół i przedszkoli.